VII Ogólnopolska Konferencja „Nowe technologie w gospodarce pasiecznej – wyzwania i ograniczenia” oraz podsumowanie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku”, Warszawa, 21.10.2021r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju od 2015 r. cyklicznie organizuje ogólnopolską konferencję pszczelarską połączoną z podsumowaniem Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku”. Konferencja ta służy prezentacji nowych rozwiązań w gospodarce pasiecznej, wymianie doświadczeń oraz promocji pszczelarstwa. Konkurs ma na celu promocję dobrych praktyk stosowanych indywidualnie w pasiece, nowatorskiego podejścia w prowadzeniu gospodarki pasiecznej, wkład w ochronę środowiska naturalnego oraz propagowanie wiedzy o pszczołach.

Patronatem Honorowym  konferencję objęli:

- Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Andrzej Romaniuk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Podczas konferencji można było wysłuchać następujących wykładów:

  1. „Innowacyjna gospodarka pasieczna” - Krzysztof Olszewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
  2. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii IoT w walce z warrozą” - Anna Gajda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Marcin Wolak, portal Partner Pszczelarza.
  3. „Miód w proszku – sposoby otrzymywania i najnowsze osiągnięcia” - Katarzyna Samborska, Alicja Barańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
  4. „Współpraca rolników i pszczelarzy na rzecz owadów zapylających”- Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.
  5. „Zarządzanie innowacjami w organizacjach z uwzględnieniem gospodarstw pasiecznych”- Agnieszka Biernat-Jarka, Sławomir Jarka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Konferencję zaszczycił swą obecnością znany na całym świecie badacz pszczół (a szczególności pszczoły miodnej) – profesor Jerzy Woyke, autor 388 prac naukowych, 25 książek lub rozdziałów książek oraz 300 artykułów popularno-naukowych, kierownik Zakładu Pszczelnictwa SGGW w Skierniewicach w latach 1952 – 1969.

W bieżącej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku” wpłynęło około 200 zgłoszeń. Do ścisłego finału z województwa łódzkiego weszło 3 kandydatów:

- Józef Badek z Piotrkowa Trybunalskiego, zgłoszony przez Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej – Kocierzowy.
- Jarosław Ługowski z Gieczna (gm. Zgierz), zgłoszony przez Rejonowe Koło Pszczelarskie nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim.
- Wojciech Pruszkowski z Zalesia (gm. Skierniewice), zgłoszony przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach, wraz z rolnikami: Anną Stawicką i Mateuszem Stawickim (gm. Rawa Mazowiecka).

A oto wyniki i kategorie tegorocznej edycji konkursu:

 

Laureat Grand Prix i tytuł Pszczelarza Roku VII edycji Konkursu - Piotr Blajer

 

Kategoria: Pszczelarstwo towarowe

Piotr Blajer - I miejsce

Krzysztof  Bałon– 2 miejsce

Józef Zysk– 3 miejsce

 

Kategoria: Pszczelarstwo hobbystyczne

Józef Badek - I miejsce

Krzysztof Wieczorek– 2 miejsce

Katarzyna i Mirosław Źrebiec - 3 miejsce

  

Kategoria: Pszczelarz współpracujący z rolnikiem

Wojciech  Pruszkowski – I miejsce

Arkadiusz Koza – 2 miejsce

Władysław Zaremba – 3 miejsce

 

Dodatkowe wyróżnienia przyznane przez sponsorów i kapitułę konkursu:

Jarosław Ługowski -  Wyróżnienie za innowacyjne rozwiązania w pasiece

Józef Badek -  Wyróżnienie za najlepszy miód roku 2021 

Józef Zysk - Wyróżnienie za kultywowanie tradycji patriotycznej

Grzegorz Wiśniewski - Wyróżnienie za innowacyjny rozwój ula wielkopolskiego

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Należy podkreślić, iż członkowie Rejonowego Koło Pszczelarzy w Brzezinach biorą udział w konkursie już od kilku lat. Dotychczas zdobyli w sześciu edycjach aż 9 tytułów: Grand Prix, tytuły laureatów oraz tytuły finalistów. Pszczelarze cyklicznie spotykają się  i wymieniają doświadczenia, uczestniczą w szkoleniach i konferencjach, współpracują z powiatowymi lekarzami weterynarii i Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, organizują spotkania dla lokalnych społeczności, propagują nasadzenia drzew miododajnych. 

Oprac. Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego