Skrzydlaci przyjaciele czyli ptasia edukacja dla najmłodszych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

22 października, wspólnie z wolontariuszami Banku Pekao S.A. gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach. Przeprowadziliśmy tam zajęcia edukacyjne pt.: „Skrzydlaci przyjaciele – czyli ptasia edukacja dla najmłodszych”. Odbyły się one w ramach konkursu grantowego „Jesteśmy Blisko”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Pekao S.A. im. Mariana Kantona.

Z wykorzystaniem zakupionych atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, przeprowadziliśmy zajęcia o polskich ptakach - uczyliśmy rozpoznawania wybranych gatunków ptaków, opowiadaliśmy o ich biologii i zwyczajach. Rozmawialiśmy o tym, gdzie mieszkają, co jedzą, jak się odzywają i co możemy zrobić, by je chronić. W tym celu stworzyliśmy kilka wysp aktywności, na których dzieci podzielone na małe grupki uczyły się przez zabawę. Wykonując szereg zadań rozwijały swoją wyobraźnię, wrażliwość, refleks, wiedzę oraz poczucie odpowiedzialności za przyrodę.

W zajęciach brali udział najmłodsi uczniowie Szkoły, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które mają utrudniony dostęp i możliwości poznawania otaczającej ich przyrody. Dzieci wykazywały ogromne zainteresowanie przyrodniczymi lekcjami, za co wszystkie zostały nagrodzone upominkami w postaci atlasów do rozpoznawania ptaków oraz termosów.

Dziękujemy za przemiłą atmosferę, wiele uśmiechu i dociekliwe pytania zadawane przez młodych miłośników ptaków!

Oprac. K. Nowak