Ochrona Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 21 października w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie podpisano list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie budowy partnerstwa na rzecz „Ochrony wód Zalewu Sulejowskiego, rzeki Pilicy oraz terenów cennych przyrodniczo poprzez zrównoważony rozwój gospodarki turystycznej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza oraz przywracania bioróżnorodności wraz z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiskowym”. ZPKWŁ reprezentowali Katarzyna Krakowska i Piotr Wypych.

Sygnatariuszami listu są przedstawiciele kilku gmin oraz instytucji: burmistrz gminy Sulejów – Wojciech Ostrowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która reprezentuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Paweł Bodzioch – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków – Jarosław Staniaszek, nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice – Marek Dyśko, zastępca dyrektora, kierująca Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Katarzyna Krakowska, wójt gminy Aleksandrów – Paweł Mamrot, wójt gminy Mniszków – Paweł Werłos oraz wójt gminy Ręczno – Piotr Łysoń. Po podpisaniu listu uczestnicy uroczystości wzięli udział w II seminarium pod nazwą "Przygotowanie i realizacja partnerskich projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska i rozwoju równoważnej turystyki wokół Zalewu Sulejowskiego oraz dorzeczu Pilicy w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027". (PW)