Ptakoliczenie w Spalskim PK 2021

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W Spalskim Parku Krajobrazowym zimowe „Ptakoliczenie” w tym roku odbyło się w okolicy Stefanowa w dolinie Strugi Studziańskiej gdzie był projektowany rezerwat przyrody. W trakcie spaceru udało się odnotować 13 gatunków ptaków.

Ptaków niebyło zbyt wiele, jedynie w otaczających dolinkę borach sosnowych można było usłyszeć żerujące drobne ptaki wróblowe (sikorki, mysikróliki, pełzacze i raniuszki). W miejscach z niezamarzniętą wodą było też kilka strzyżyków niewielkich ptaków, które w takich miejscach często zimują. Zebrane wyniki zostały przesłane do ogólnopolskiej bazy ornitho.pl  w cele poszerzenia wiedzy na temat zimujących ptaków w naszym najbliższym sąsiedztwie co jest głównym założeniem „Ptakoliczenia”. Prócz policzenia ptaków była to też okazja do bliższego poznania tego ternu. W trakcie przemarszu odnotowałem również stanowisko mącznicy lekarskiej, widłaka jałowcowatego oraz chronionych porostów: żółtlicy chropowatej, odnożycy mączystej oraz biedronecznika Jeckera.