Łąka kwietna – miejsce pełne życia!

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

(...)

Przyszły do mnie motyle, utrudzone lotem,
Przyszły pszczoły z kadzidłem i mirrą i złotem,
Przyszła sama Nieskończoność,
By popatrzeć w mą zieloność –
Popatrzyła i odejść nie chciała z powrotem…

 

Kto całował mak w zbożu – nie zazna niedoli!
Trawa z ziemi wyrwana pachnie, lecz nie boli…
Kocham stopy twoje bose,
Że deptały kruchą rosę,
Rozróżniając na oślep chabry od kąkoli.
(…)

Fragment wiersza Bolesława Leśmiana "Łąka"

Najczęściej zadawane pytania na temat łąk:

Czym są łąki kwietne?
Łąki kwietne to miejsca życia wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów spętanych słońcem. Na jednej łące można znaleźć nawet 300 gatunków roślin zielnych, a owadów i innych bezkręgowców dwa razy więcej. Na łąkach występują organizmy, których nie znajdziemy nigdzie indziej. W sensie biologicznym łąki są wyspami otoczonymi z zewnątrz innymi ekosystemami, na przykład lasami. Stąd ta niezwykłość łąki kwietnej. 


Czy łąki kwietne są naturalne?
Istnieją miejsca w przyrodzie, gdzie nie rosną lasy. Takie miejsca najczęściej porastają trawy i różne gatunki innych roślin zielnych. Na przykład w miejscach wysokiego poziomu wód gruntowych, w miejscach zalewanych przez rzeki i wystawionych na silne działanie wiatru, tam naturalnie nie występują drzewa.

 

Jakie funkcje przyrodnicze mają łąki?
Poza główną funkcją łąki, jaką jest wspieranie lokalnego bogactwa gatunkowego, można wymienić: magazynowanie wody, tworzenie bazy pokarmowej dla zapylaczy (pszczół, trzmieli, motyli).


Jakie znaczenie łąki kwietne mają dla ludzi?
Wzbogacają nasz krajobraz. Łąki kwietne sadzone na terenach miast dostarczają zwierzętom i ludziom wielu korzyści, między innymi pokarmu i miejsc do schronienia. Ludziom łąki kwietne zapewniają stały kontakt z przyrodą. Urok kwitnących roślin uspokaja nas i wycisza, często również staje się natcheniem i pobudza ludzką kreatywność. 


Czy łąki zanikają?
Tak! Naturalne łąki w przyrodzie zanikają, między innymi przez osuszanie terenów, stosowanie dużej ilości herbicydów w rolnictwie. Półnaturalnych łąk także jest coraz mniej, ludzie już nie wypasają bydła, ani nie koszą nieużytkowanych pól, przez co te zarastają i stają się lasami.

Zachęcamy do samodzielnego sadzenia łąk kwietnych we własnych ogrodach i na trawnikach pod domami. Można zakupić mieszanki nasion kwiatów rodzimych dla flory Polski, wystarczy je tylko wysiać.