Wręczenie dyplomów i nagród finalistom okręgowym XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Wydarzenie było symbolicznym zakończeniem etapu okregowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W czasie wydarzenia zostały wręczone 7. laureatom konkursu dyplomy i drobne upominki (uczestnicy otrzymali m.in. plecaki turystyczne ufundowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, wydawnictwa przyrodniczo-edukacyjne poświęcone Parkom Krajobrazowym oraz drobne upominki z Urzędu Marszałkowskiego). Wydawnictwami zostali także nagrodzeni towarzyszący uczestnikom opiekunowie.

 

W eliminacjach okręgowych XXXV OWE wzięło udział 33 uczniów. W tym roku eliminacje okręgowe miały inną formę niż w poprzednich latach, gdy uczniowie rozwiązywali test i odpowiadali na ustne pytania. Tym razem młodzież przygotowała prezentacje multimedialne, których tematem były najważniejsze problemy środowiskowe w okolicy miejsca zamieszkania oraz sposoby ich rozwiązywania. Prezentacje, w oparciu o kryteria określone przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, oceniało sześcioosobowe jury złożone ze specjalistów z różnych branż środowiskowych i pracowników naukowo-dydaktycznych.

Wręczenie dyplomów laureatom i ich opiekunom - odbyło się 25 czerwca 2020 r., o godz. 11.00 na terenie siedziby Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, w Łodzi przy ul. Wycieczkowej 86. Ze względów bezpieczeństwa wydarzenie odbyło się w warunkach plenerowych.

Oprócz laureatów i ich opiekunów, zaproszeni zostali także członkowie Komitetu Okręgowego OWE (jednocześnie członkowie jury), organizatorzy OWE z Dyrekcji Zespołu PK Województwa Łódzkiego, pracownicy Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Program wydarzenia:
- powitanie uczestników - dyr. Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego;
- wystąpienie Członka Zarządu Województwa Łódzkiego P. Andrzeja Górczyńskiego;
- wręczenie dyplomów i upominków;
- przerwa na ciastko i napoje; swobodna rozmowa z uczestnikami;
- spacer po terenie siedziby OT (ścieżka edukacyjna, stary sad);
- zakończenie spotkania.

Hieronim Andrzejewski ZPKWŁ, 26.06.2020