Zabiegi środkami ochrony roślin a owady zapylające

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Właśnie rozpoczął się czas kwitnienia roślin sadowniczych i uprawnych (rzepak, porzeczki, agrest, borówki, truskawki). To również okres intensywnego rozwoju rodzin pszczelich i innych zapylaczy, co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na pokarm. Oznacza to, że właśnie teraz owady bardzo intensywnie oblatują kwiaty, szczególnie tam gdzie jest ich dużo z jednego gatunku.

Dlatego warto przypomnieć podstawowe zasady stosowania chemicznych środków ochrony roślin:

 1. Kupuj tylko środki dopuszczone do użytkowania, z ważnym terminem przydatności.
 2. Czytaj dokładnie treść etykiety.
 3. Bezwzględnie przestrzegaj okresów karencji i prewencji, które dotyczą wszystkich roślin na pryskanym polu.
  KARENCJA – to minimalny czas, który musi upłynąć od momentu ostatniego zastosowania chemicznego środka ochrony roślin do zbiorów rośliny przeznaczonej do spożycia          (owoców, warzyw, kwiatów); jest zawsze podany w instrukcji stosowania środka ochrony roślin.
  PREWENCJA – to czas, który musi upłynąć od zastosowania chemicznego środka ochrony roślin, a pierwszym pojawieniem się pszczół na opryskiwanych roślin, jest zawsze         podany w instrukcji.
 4. Środki stosuj przed zakwitnięciem roślin, co pozwala uniknąć owadom zapylającym kontaktu z nimi.
 5. Wszelkie zabiegi dopuszczone w tracie kwitnienia wykonuj po zakończeniu lotów pszczół – czyli późnym wieczorem.
 6. Nie stosuj zabiegów w czasie wiatru, aby uniknąć przeniesienia środka na sąsiednie uprawy.
 7. Pamiętaj o roślinach kwitnących w międzyrzędziach i na miedzach.

Przy odrobinie dobrej woli rolników, sadowników, działkowców i właścicieli przydomowych ogrodów i kwietnych balkonów, oraz stosując się do wyżej wymienionych zaleceń, można chronić swoje rośliny i jednocześnie dbać o owady zapylające.

UWAGA
Nawet jeśli w etykiecie nie ma informacji o szkodliwości dla owadów – tak jest w przypadku fungicydów – to i tak należy je stosować w godzinach późnowieczornych lub nocnych. W zależności o warunków pogodowych (temperatury, wiatru, opadów) ten czas może być różny w różnych dniach. A zatem jak określić czas, kiedy można wykonać zabieg? Należy sprawdzić na polu czy na roślinach (które chcemy opryskać) nadal żerują pszczoły. Czemu to jest takie ważne? Opryskana pszczoła zbieraczka, która wraca do ula nie zostaje do niego wpuszczona, gdyż ma na sobie zapach oprysku – czyli pachnie inaczej niż pozostali członkowie jej rodziny. Nawet jeśli nie zostanie zatruta środkiem ochrony roślin to i tak pszczoły pilnujące wejścia do ula jej nie wpuszczą. Taka usilna próba powrotu do rodziny kończy się wtedy śmiercią (zostaje zarżądlona).

PAMIĘTAJMY
Ustawa o środkach ochrony roślin z 2013 r. w art. 76 wskazuje, iż „kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska – podlega karze grzywny”.
Ponadto należ pamiętać, że zapylacze to nie tylko pszczoły miodne, ale wiele innych owadów, min. trzmiele, murarki, pszczolinki, makatki, lepiarki, miesierki, porobnice, bzygi, bujanki. Część z nich (np. wszystkie gatunki trzmieli) podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. , co jest uszczegółowione w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z 2016 r. Wspomniana ustawa zakazuje zabijania chronionych gatunków zwierząt i wskazuje, iż ”Kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Oprac. A. Pruszkowska