Akcja "Bezpieczna Woda 2019"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Bezpieczna Woda plakat2019Tegoroczna, ósma edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda" została rozpoczęta! Ta inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Celem akcji „Bezpieczna woda" jest popularyzacja i podniesienie świadomości społecznej z zakresu bezpiecznego letniego wypoczynku na wodach i terenach przywodnych. Akcja obejmuje swym zasięgiem, w zakresie informacyjno-edukacyjnym, szkoły na terenie całego kraju, natomiast działania promocyjne skoncentrowane zostaną na obszarach wodnych: kąpieliskach, stanicach wodnych, marinach. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

W założeniach efektem planowanej akcji będzie zmniejszenie liczby wypadków podczas okresu wakacyjnego poprzez wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży uprawiających sporty i rekreację wodną. Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby Akcji „Bezpieczna Woda" opracowało zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych, które są udostępniane na stronie internetowej dla wszystkich zainteresowanych.

Pamiętajmy więc o tym, że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. "Dzikie kąpieliska" zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Przestrzegając podstawowych zasad możemy uczynić nasz wypoczynek bezpiecznym a zarazem szczęśliwym.

E. Fraszczyńska