Finał okręgowy XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - uroczystość wręczenia nagród

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 10 czerwca 2019 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom finału okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
Piotr Maks – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Kazimierz Perek – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Mirosław Konwerski – Liga Ochrony Przyrody, Oddział w Łodzi
dr Agnieszka Wolańska-Kamińska – Uniwersytet Łódzki
oraz Hieronim Andrzejewski – Dyrektor ZPKWŁ – organizator finału okręgowego


Nagrody dla laureatów finału okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nagrodzeni reprezentanci szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego otrzymali m.in. kamerki sportowe, smartwatche, czytniki e-booków oraz książki i albumy o tematyce przyrodniczej.


Klasyfikacja finału okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, przedstawia się następująco:


I miejsce – Filip Gągorowski, II LO w Tomaszowie Mazowieckim
II miejsce – Katarzyna Cuper, I LO w Piotrkowie Tryb.
III miejsce – Piotr Szczepański, Samorządowe LO w Opocznie
IV miejsce – Aleksandra Jagura, Klasyczne LO w Skierniewicach
V miejsce – Wiktoria Kędzierska, I LO w Wieluniu
VI miejsce – Szymon Kurciński, XXI LO w Łodzi
VII miejsce – Rafał Kwaszewski, I LO w Łodzi
VIII miejsce – Mateusz Mikołajczyk, XXV LO w Łodzi
IX miejsce – Kacper Tomczyk, Klasyczne LO w Skierniewicach
X miejsce – Natalia Łuczak, I LO w Wieluniu
XI miejsce – Michał Olesiński, II LO w Kutnie
XII miejsce – Bartosz Kurgiel, XXI LO w Łodzi


W tym roku mamy wyjątkowe powody do świętowania, gdyż reprezentanci naszego województwa wyróżnili się na finale centralnym Olimpiady, który odbył się w dniach 7 – 9 czerwca 2019 r. w Tucholi. Filip Gągorowski w finale centralnym XXXIV OWE zajął pierwsze miejsce. Wśród laureatów finału centralnego znalazła się również Katarzyna Cuper, która zajęła miejsce VI.


Olimpiada Wiedzy Ekologicznej istnieje od 34 lat i ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści takich dziedzin jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Bloki problemowe obejmują: ekologię, tematykę ochrony wód i gleb, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrza atmosferycznego, gospodarkę odpadami, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, z uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.


Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla organizatorów oraz sponsorów za pomoc w przygotowaniu udanego oraz pełnego wrażeń przedsięwzięcia. Szczególnie dziękujemy uczniom oraz ich opiekunom, bez których nie odbyłaby się Olimpiada.
Już dziś zapraszamy wszystkich młodych pasjonatów nauk przyrodniczych do udziału w kolejnej, przyszłorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a tymczasem laureatom oraz wszystkim sympatykom i przyjaciołom Olimpiady życzymy udanych wakacji!