Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

6 sierpnia w Wielgomłynach w powiecie radomszczańskim w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkim” organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, wicemarszałek województwa Zbigniew Zięba spotkał się z samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z założeniami Strategii Województwa Łódzkiego 2030, a także przedstawione zostały różne formy wsparcia dla projektów realizowanych w wielu dziedzinach na terenie województwa łódzkiego.

    „Gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia”

– zdanie to wypowiedział przed laty Albert Einstein. Dziś biolodzy biją na alarm, a organizacje proekologiczne organizują kolejne akcje na rzecz ratowania zmniejszającej się populacji owadów, od których zależy nasze życie i życie naszej planety.

1W dniu 5 sierpnia gościliśmy w Strzelcach Wielkich na kolejnym już Pikniku Rodzinnym, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach „Lata z Funduszami Europejskimi”. Podczas tego wydarzenia zainteresowani mogli dowiedzieć się więcej o Funduszach Europejskich, skorzystać z konsultacji i porozmawiać ze specjalistami o możliwości dofinansowania. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla najmłodszych, występy artystyczne i konkursy z nagrodami.

 W niedzielę 1 sierpnia 2021 roku odbył się I Bolimowski Rajd Puszczy zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, Gminę Bolimów, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz  Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W wydarzeniu uczestniczyło 40 turystów pieszych. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Ochotnicza Straż Pożarna w Bolimowie oraz ratownik medyczny.

   Cykl spotkań i imprez pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego zawitał w środę 4 sierpnia do Paradyża - Wielkiej Woli w powiecie opoczyńskim. W ramach spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem” wicemarszałek województwa Zbigniew Ziemba informował mieszkańców, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych o Strategii Województwa Łódzkiego 2030.

P1070051W dniu 30 lipca  r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbyły się warsztaty chiropterologiczne o życiu nietoperzy.

MściwójSerdecznie zapraszamy na stoisko promocyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w sobotę 14 sierpnia do parku wiejskiego w Strońsku, gdzie odbędzie się kolejna edycja turnieju rycerskiego.

Rośliny drzewiaste, do których należą drzewa, krzewy, krzewinki i pnącza to rośliny naczyniowe o wieloletnich zdrewniałych pędach. Często osiągają ogromne wymiary – wysokość i grubość oraz dożywają sędziwego wieku. W polskich lasach największą grubość osiągają topole (ok. 4 m pierśnicy), dęby (3 m), wiązy (2,9 m) i jesiony (2,2 m). Najwyższe z kolei są świerki pospolite osiągające nawet 55 m wysokości, potem jodły i buki 50 m.
Pojęcie pomnika przyrody zostało określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W dokumencie tym określono, iż pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Pomnikami przyrody mogą być okazałych rozmiarów drzewa, krzewy rodzimych lub obcych gatunków, skały, źródła, wywierzyska, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na szczególną uwagę zasługują pomnikowe drzewa.

Ostatnie dni lipca przyniosły powiew dość ciepłej – tropikalnej pogody. Taka pogoda sprzyjała dużej aktywności motyli. Wykorzystując dobrą pogodę w ostatnich dniach skontrolowałem stanowiska chronionych gatunków motyli występujących na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Skupiłem się na trzech gatunkach: modraszek telejus; modraszek nausitous oraz czerwończyk fioletek. Są to gatunki wymienione w dyrektywie siedliskowej. Wszystkie gatunki wymienione są również w „Światowej Czerwonej księdze gatunków zagrożonych” oraz  w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – Bezkręgowce”.

Modraszek telejus i nausitous są to dwa blisko spokrewnione gatunki o podobnym wyglądzie i bardzo ciekawej biologii. Oba gatunki związane są z podobnymi siedliskami zwykle z łąkami trzęślicowymi, na których występuje krwiściąg lekarski. Jest to jeden z dwóch niezbędnych czynników do występowania tych gatunków.

Drozd śpiewak to ptak, którego dosyć łatwo możemy zaobserwować w lasach, parkach czy ogrodach. Posiada upierzenie w odcieniach brązu, z jasnym brzuchem o ciemnym nakrapianiu. Najczęściej widuje się go podczas żerowania na ziemi; przebiegającego sprawnie z miejsca na miejsce i grzebiącego w ściółce. Gdy stoi w bezruchu, ciężko go nieraz wypatrzeć – potrafi znakomicie zlewać się z otoczeniem.