Skocz do treści

Znakowanie rezerwatu

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

W listopadzie br. pracownicy Oddziału Terenowego PK Wzniesień Łódzkich rozpoczęli prace nad odmalowaniem znakowania granic rezerwatu „Parowy Janinowskie”. Jest to najmłodszy z trzech parkowych rezerwatów, a został utworzony w 2000 roku. Obejmuje on obszar o powierzchni 41,66 ha w uroczysku Janinów, natomiast celem jego ochrony jest zachowanie fragmentu lasu bukowo-dębowo-sosnowego z kompleksem interesujących form geomorfologicznych tj. poerozyjnych, suchych parowów, charakterystycznych dla strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Odświeżone znakowanie granic rezerwatu ułatwi zarówno leśnikom jak i turystom orientację i poruszanie się po terenie lasu Janinowskiego, a także przestrzeganie zasad dotyczących formy ochrony przyrody, jaką jest rezerwat.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje