Skocz do treści

Zmiana organizacji parków krajobrazowych województwa łódzkiego

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały Nr XXVIII/545/12 z 25 września 2012 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego powołana została z dniem 1 stycznia 2013 roku wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” poprzez połączenie następujących jednostek:

  • Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,
  • Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,
  • Dyrekcji Sieradzkich Parków Krajobrazowych,
  • Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

W związku z powyższym z dniem 31 grudnia 2012 roku przestaje funkcjonowaćDyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich jako samodzielna jednostka organizacyjna i staje się „Oddziałem terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich” wchodzącym w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Wszystkim miłośnikom Parku, interesantom, kontrahentom, serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy do dalszych kontaktów z Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Oddziałem terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje