Skocz do treści

"Zapraszamy samorządy w teren" czyli projekt "Poznać chronione 2015" na Wzniesieniach Łódzkich ruszył na dobre

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, dzięki dofinansowaniu uzyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w obecnym roku realizuje działania edukacyjne skierowane do szerokiego grona odbiorców, począwszy od szkoleń dla samorządów gminnych, po wyjazdy terenowe po parkach krajobrazowych województwa łódzkiego dla przewodników turystycznych, wyjazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz generalnie zainteresowanych mieszkańców naszego wójewodztwa. W dniu 28 i 29 września 2015r. na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyły się dwa wyjazdy terenowe w ramach modułu "Zapraszamy samorządy w teren", skierowane dla pracowników samorzadowych, radnych, sołtysów i członków rad sołeckich, nauczycieli i działaczy lokalnych z gminy Nowosolna (28.09.) oraz gminy Stryków (29.09.). Celem szkolenia było zapoznanie z obszarem Parku, w szczególności poza terenem danej gminy, wskazanie obszarów najecenniejszych przyrodniczo i kulturowo, ale i obszarów problemowych, wymagających dalszej współpracy. Nie brakowało dyskusji, planów oraz chęci na dalsze wyjazdy. W ramach szkolenia udało się odwiedzić: punkty widokowe w Moskwie i na wzgórzu Dobra-Nowiny, dwór w Byszewach oraz park podworski, głasowisko i zbiornik wodny w Nowych Skoszewach, rezerwat Parowy Janinowskie oraz rezerwat Struga Dobieszkowska, Kościół św. Wojciecha w Niesułkowie oraz cmentarz z I wojny swiatowej w Poćwiardówce. Nie sposób było w ciągu tych kilku godzin zwiedzić pozostałych i równie ważnych atrakcji przyrodniczych i kilturowych Parku. Zatem pozostał pewien niedosyt - i może to dobrze, nie będzie brakowało tematów na dalsze spotkania wyjazdowe.

K.R.Sosnowska

 <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. Wzgórze Dobra-Nowiny</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. Wzgórze Dobra-Nowiny</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. Wzgórze Dobra-Nowiny</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. rezerwat Struga Dobieszkowska</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. rezerwat Struga Dobieszkowska</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. rezerwat Struga Dobieszkowska</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. rezerwat Struga Dobieszkowska</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. dwór w Byszewach</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. dwór w Byszewach</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. dwór w Byszewach</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. park podworski w Byszewach - pomnikowy dąb Jarosław</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. park podworski w Byszewach - pomnikowy dąb Jarosław</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. rezerwat Parowy Janinowskie</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. rezerwat Parowy Janinowskie</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. rezerwat Parowy Janinowskie</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. rezerwat Parowy Janinowskie</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. rezerwat Parowy Janinowskie</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Stryków 29.09.2015r. kościół św. Wojciecha w Niesułkowie</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Nowosolna 28.09.2015r.</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Nowosolna 28.09.2015r.</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Nowosolna 28.09.2015r.</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Nowosolna 28.09.2015r.</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Nowosolna 28.09.2015r.</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Nowosolna 28.09.2015r.</strong> <strong>Zapraszamy samorządy w teren - Nowosolna 28.09.2015r.</strong>
Łódzkie promuje