Skocz do treści

Zajęcia terenowe studentów Uniwersytetu Łódzkiego

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 (Moskwa) W dniu 4 maja br. w odkrywce nieczynnej żwirowni w miejscowości Moskwa (gm. Nowosolna), na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, odbyły się ćwiczenia terenowe studentów II roku kierunku Geomonitoring. Zajęcia przeprowadzone zostały przez pracowników Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale pracowników Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Utwory budujące ściany żwirowni w Moskwie to w większości piaski, piaski z mułkami oraz żwiry, zakumulowane w trakcie zlodowacenia warciańskiego, które miało miejsce 180-120 tys. lat temu. To ono w największym stopniu przyczyniło się do ukształtowania rzeźby strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich.

W ramach ćwiczeń studenci przygotowali fragmenty odsłonięć, wykonali dokumentację rysunkową i fotograficzną oraz analizowali budowę geologiczną odsłonięć w nieczynnym wyrobisku. W wielu odsłonięciach na głębokości od kilku cm do ponad 1 m pod powierzchnią ziemi zaobserwować można było rdzawe smugi i plamy - są to związki żelaza, wytrącone z wsiąkającej w grunt wody opadowej.

Teren nieczynnej żwirowni w miejscowości Moskwa jest doskonałym przykładem miejsca na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, w którym z powodzeniem prowadzony jest proces dydaktyczny związany z aktywną edukacją geologiczną.

K.Siennicki

 (Moskwa) (Moskwa) (Moskwa) (Moskwa) (Moskwa)
Łódzkie promuje