Skocz do treści

Warsztaty "Licz na zieleń"

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Warsztaty "Licz na zieleń"

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich płaszczyzn: fundacje, studenci, pracownicy samorządowych jednostek zajmujących się tematyką zieleni miejskiej, w tym również pracownicy Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Warsztaty prowadzone były metodą ISIS, która wykorzystuje zestaw narzędzi umożliwiających efektowne planowanie, wdrażanie, monitoring oraz ewaluacje zrównoważonych działań na rzecz rozwoju. Nazwa tej metody wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów: Indicators (wskaźniki), Systems (systemy), Innovation (innowacje), Strategy (strategia). Warsztaty dotyczyły kierunków rozwoju, propozycji przemian i poprawy sposobu gospodarowania zielonymi terenami miejskimi. Uczestnicy warsztatów brali w nich czynny udział i mogli dzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi gospodarowania zielenią w czterech sferach: natura, gospodarka, społeczeństwo i jakość życia. Wszystkie pomysły zostały pogrupowanie i poprzez wyciąganie wspólnych wniosków zostały wyłonione „recepty” na poprawę jakości zieleni miejskiej. Pomysłami, które cieszyły się największym zainteresowaniem były:
1. utworzenie lub przywrócenie stanowiska ogrodnika miasta,
2. zwiększenie nacisku na tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3. tworzenie miejsc zieleni tymczasowej.
Rozwinięcie tych pomysłów oraz sposoby wprowadzenia ich w życie mają być początkiem następnych warsztatów, które obędą się już w listopadzie bieżącego roku.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje