Skocz do treści

VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego 2014

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 <i>fot. M. Stopczyński</i>Pierwsze na świecie liczenie bocianów odbyło się w 1876 roku w Galicji i zainicjowane zostało przez księdza Eugeniusza Janotę. Pierwszy Międzynarodowy Spis Bociana Białego Ciconia ciconia odbył się w 1934 roku i obejmował swym zasięgiem znaczną część Europy. Od roku 1974 spis organizowany jest regularnie, co 10 lat, i właśnie w tym roku przypada jego VII edycja. Z danych zebranych w 2004 roku wynika, że zliczono 52 550 bocianich par w naszym kraju, co stanowiło ok. 20% światowej populacji tego gatunku, jednocześnie stawiając Polskę na pierwszym miejscu spośród wszystkich krajów, gdzie występują bociany białe.

Każdy spis obejmuje możliwie wszystkie gniazda bociana białego, na całym obszarze jego występowania – Europa i Afryka północna. W tym roku wolontariusze będą przeprowadzali spis między 5 a 20 lipca. Dane z poszczególnych gmin trafiają do koordynatorów wojewódzkich, a następnie do koordynatorów krajowych. Rolę koordynatora krajowego pełni Grupa Badawcza Bociana Białego, natomiast nad ogólnopolską bazą informacji i wynikami spisu czuwa Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Kontrolowanie lęgów bocianów pozwala na zebranie istotnych danych, poszerzających możliwości późniejszego modelowania ich przeżywalności, dyspersji i zmian migracji. Celem inwentaryzacji jest wykrycie i skontrolowanie wszystkich gniazd bocianich na badanym terenie. Jednostką terenu jest gmina, dlatego ważnym jest, by osoby inwentaryzujące dotarły do każdej miejscowości, osady, doliny rzecznej, oraz większych kompleksów łąk z wysokimi drzewami. Niezwykle ważny podczas inwentaryzacji jest wywiad z miejscową ludnością, bo to właśnie on dostarcza podstawowych informacji, które później są weryfikowane na podstawie obserwacji.

Podczas zbierania informacji przede wszystkim ustala się sposób zajęcia gniazda oraz efekt lęgu. Jeśli gniazdo było w ogóle zajęte, to ustala się przez ile ptaków i w jak długim czasie. Kolejne zbierane informacje powinny dotyczyć przystąpienia ptaków do lęgu, jego efekcie i usytuowaniu gniazda. Zebrane dane powinny dotyczyć również obecności obrączek na nogach dorosłych ptaków. Bardzo cenne dla całej dokumentacji są uwagi zbierane podczas inwentaryzacji, dotyczące np. sposobu usytuowania gniazda, obecności platformy pod gniazdem na słupie elektroenergetycznym, a także o okolicznościach ewentualnej utraty lęgu przez ptaki. Dzięki takim informacjom, właściwe organy ochrony środowiska oraz zakłady energetyczne mogą podjąć odpowiednie działania, w celu poprawy warunków gniazdowania bocianów białych.

W związku z Międzynarodowym Spisem Bociana Białego 2014 Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich będzie przeprowadzał inwentaryzację gniazd w gminie Brzeziny oraz w części gminy Stryków w terminie 5 - 20 lipca.

Gniazda Bociana białego można oglądać na bieżąco na kamerkach internetowych. Link do kamerki on-line dostępny tutaj.

Znajdź nas
Łódzkie promuje