Skocz do treści

Szkoły "parkowe" realizują projekty ekologiczne

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 <i>fot. M. Majda</i>W dniu 26 kwietnia 2016 r. pracownicy Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich przeprowadzili zajęcia edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie w ramach projektu realizowanego przez szkołę pn. ,, W pajęczynie autostrad- ekologiczne wyzwania w okolicach Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko”. Szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadań ekologicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W szkolnej świetlicy odbyły się zajęcia z pracownikami OT PKWŁ na temat zmian w przyrodzie w kontekście powstających autostrad. Następnie miała miejsce wycieczka autokarowa po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich pn. ,,Zatrzymane w kadrze – poznajemy różne formy ochrony przyrody i dokumentujemy obecny stan środowiska”, która miała na celu przedstawienie uczniom walorów przyrodniczo-krajobrazowych Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dzieci miały możliwość zobaczenia najciekawszych miejsc na terenie Parku w pięknej wiosennej aurze. W trakcie wycieczki udało się zobaczyć malowniczy krajobraz Wzniesień Łódzkich, Las Łagiewnicki, rezerwat przyrody „Struga Dobieszkowska” oraz dwór w Byszewach wraz z parkiem podworskim. Uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat znajomości drzew oraz nauczyć się rozpoznawać napotkane wiosenne gatunki roślin, m.in. zawilca gajowego, śledziennicę skrętolistną, ziarnopłon wiosenny, szczawika zajęczego, gwiazdnicę wielkokwiatową. Uczestnicy wycieczki pilnie dokumentowali to, czego nowego się dowiedzieli robiąc notatki oraz zdjęcia, aby później zdobytą wiedzę wykorzystać w konkursie zorganizowanym w szkole na najciekawszą prezentację i fotografię.

M. Majda

 <i>fot. M. Majda</i> <i>fot. M. Majda</i> <i>fot. Agata Zaborowska</i> <i>fot. M. Majda</i> <i>fot. M. Majda</i> <i>fot. M. Majda</i> <i>fot. M. Majda</i>
Łódzkie promuje