Skocz do treści

Sprzątanie Świata 2013

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Uczniowie wszystkich szkół znajdujących się na obszarze parku przyłączyli się do akcji i na terenie swoich miejscowości starali się oczyścić środowisko z zalegających i szpecących krajobraz odpadów. Pozostałe miejsca, wśród których znalazło się Torfowisko Żabieniec czy uroczysko Paprotnia odwiedzili członkowie Łódzkiego Koła PTOP „Salamandra” i tam wytrwale zbierali śmieci. Wypełnione po brzegi worki zostały wystawione na pobocza dróg w widocznych miejscach, tak, aby gmina mogła je łatwo zabrać do sortowni odpadów.
W tegorocznej edycji „Sprzątania Świata” szczególny nacisk położono na segregowanie odpadów i propagowanie zmniejszenia ilości ich wytwarzania. Jednym z celów akcji było zachęcanie do zorganizowania lokalnych działań z zakresu edukacji związanej z odpadami, bo to ona właśnie jest w Polsce w tej chwili koniecznie potrzebna. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze - co zrobić, by było ich jak najmniej.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje