Skocz do treści

„Ślad czasu” w Waszych fotografiach

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 <strong>A. Kocemba "Kapliczki jesienią"</strong> Miło nam poinformować, iż konkurs fotograficzny, ogłoszony przez OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, „Ślad czasu”, którego celem było m.in. propagowanie wiedzy historycznej i kulturowej, został rozstrzygnięty. Spośród nadesłanych zdjęć szczególną uwagę komisji konkursowej w składzie: Katarzyna Krakowska, Ludwik Samosiej, Agata Zaborowska oraz Dorota Matuszyk, zwróciły dwie fotografie. Dlatego też jury wyróżniła je przyznając im pierwszą i drugą nagrodę. W opinii komisji autorzy zwycięskich zdjęć, pan Adam Kocemba (I miejsce) oraz pan Szymon Szewczyk (II miejsce), dotknęli dwóch problemowych kwestii dotyczących zabytków architektonicznych. Fotografie pokazują, że los budynków, stanowiących element dziedzictwa kulturowego regionu, z pewnością nie jest nam obojętny.

Uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane fotografie. Na autorów zwycięskich zdjęć czekają nagrody. Jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

 <strong>I miejsce - A. Kocemba "Prywatny pałac"</strong> <strong>II miejsce - Sz. Szewczyk "Kościół w Grzmiącej"</strong>
Łódzkie promuje