Wzgórze o wysokości 252 m n.p.m. Z wierzchołka pagóra można podziwiać piękny krajobraz dorzecza Moszczenicy (źródła na wschód od Byszew), a zwłaszcza panoramę Starych Skoszew otoczonych od zachodu lasami dobieszkowskimi, a od wschodu lasami janinowskimi.