Skocz do treści

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - Finał wojewódzki

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - Finał wojewódzki

Po napisaniu testu i krótkiej przerwie uczestnicy olimpiady mieli możliwość wysłuchania wykładu Hieronima Andrzejewskiego – Dyrektora Zespołu Parków Województwa Łódzkiego na temat „Ochrony przyrody w województwie łódzkim”. W tym czasie Jury OWE sprawdzało wyniki testu.
Do drugiej – ustnej części olimpiady zakwalifikowano 12 osób, które uzyskały z testu największą liczbę punktów. Część II polegała na udzieleniu zwięzłych odpowiedzi na wylosowany zestaw sześciu pytań. Mimo iż uczestnicy musieli wystąpić przed licznym Jury, złożonym z 10 osób i publicznością obserwującą przebieg olimpiady zdołali opanować emocje i tremę. Każdy z członków jury oceniał indywidualnie odpowiedzi uczestników, a następnie obliczono średnią arytmetyczną punktów przyjmując zasadę, że w końcowej punktacji sumuje się liczbę punktów uzyskanych z testu pisemnego ze średnią arytmetyczną punktów z odpowiedzi ustnych. W ten sposób wyłoniono grupę 7 osób - reprezentantów województwa łódzkiego na eliminacjach centralnych, które odbędą się w czerwcu 2013 r. Są to:

Kacper Nowak (miejsce I) - uczeń Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach,
Paulina Ziółkowska (miejsce II) - Samorządowe LO w Zgierzu,
Katarzyna Graczyk (miejsce III) - I LO w Wieluniu,
Agata Ogłoza (miejsce IV)
- I LO w Sieradzu,
Beata Filipek (miejsce V) - I LO w Piotrkowie Trybunalskim,
Wiktor Cieślak (miejsce VI) - LO w Poddębicach,
Mateusz Tonderski (miejsce VII) - I LO w Łowiczu.


Finalistom etapu wojewódzkiego OWE serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na czerwcowych eliminacjach centralnych

 <strong>Grupa 12 osób dopuszczonych do etapu ustnego</strong> <strong>Etap ustnych eliminacji</strong> <strong>Laureat I miejsca OWE z opiekunem</strong>fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje