Skocz do treści

Ochrona pszczół samotnych na Wzniesieniach Łódzkich.

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 <strong>Przygotowywanie ogródka</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich)Wynikiem współpracy ZPKWŁ oddziału terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Koła Łódzkiego PTOP Salamandra na obszarze wzniesień łódzkich realizowany jest projekt „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

Projekt jest laureatem konkursu grantowego Z Kujawskim pomagamy pszczołom. Grant ufundowała firma ZT Kruszwica S.A. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Więcej na temat Konkursu: www.pomagamypszczolom.pl

Trochę historii…

15 kwietnia 2014 ogłoszono wyniki konkursu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Spośród 307 nadesłanych z terenu całej Polski zgłoszeń wybrano 16 projektów. Wśród nich znalazł się wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody SALAMANDRA pt. „Ochrona pszczół samotnych na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”.

Wyróżniony projekt przynajmniej częściowo odpowiada na najważniejsze problemy związane z ustępowaniem zapylaczy. Przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie, w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie oraz na terenie Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Kalonce zostaną ustawione i powieszone „hotele dla owadów”, które - mamy nadzieję - zostaną wkrótce zajęte przez murarki i inne dzikie pszczoły. Obok nich powstaną rabaty kwiatowe z tak dobranymi gatunkami roślin, by od przedwiośnia po późną jesień zawsze coś na nich kwitło, cieszyło oczy i karmiło owady. Integralną częścią projektu jest dotarcie z informacją na temat podjętych działań do szerszego grona odbiorców, a zwłaszcza do mieszkańców PKWŁ. Mamy nadzieję, że uda się nakłonić ich do zastosowania podobnych rozwiązań w swoich ogródkach?

Działalność edukacyjna ruszyła już na początku maja. Na stoisku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, zorganizowanym na rynku łódzkiej Manufaktury, eksponowano domek dla owadów (jeden z kilku, które staną już niebawem na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich). Podczas warsztatów zorganizowanych na stoisku, zainteresowane osoby mogły własnoręcznie wykonać niewielki domek dla pszczół, zabrać go ze sobą a następnie powiesić we własnym ogrodzie. Tego samego dnia odbyła się również konferencja prasowa z udziałem mediów, dzięki której idee projektu dotarły do szerszego grona odbiorców.

Tuż przed majówką ruszyły pierwsze prace polowe. Usunięto darń i skopano podłoże pod przyszłe rabaty w Niesułkowie i Plichtowie. W połowie maja na przygotowanych w ten sposób ogródkach posadzono szałwie, chabry i sasanki.

Po co chronić pszczoły samotne?

Pszczoły samotne to mniej znane krewniaczki pszczoły miodnej. W odróżnieniu od niej, nie tworzą rodzin w których ramach dzielą się obowiązkami. Wolą żyć „na własną rękę”. Zależnie od gatunku, owady te wybierają różne lokalizacje do zakładania gniazd. Są takie, co zajmują już istniejące norki, inne samodzielnie drążą tunele w piaszczystym lub gliniastym podłożu. Niektóre wybierają na miejsce złożenia jaj puste pędy roślin bądź wygryzają otworki w drewnie. Często wybierają siedliska stworzone im przypadkowo przez człowieka: gliniany mur, ceglaną ścianę spajaną gliniastą zaprawą, słomiane strzechy. Jednak podobnych miejsc jest coraz mniej, giną także naturalne siedliska gnieżdżenia się i żerowania tej grupy pożytecznych błonkówek. Stąd od niedawna rozwija się idea pomocy sympatycznym, niegroźnym owadom.

Przygotowywane w ramach projektu „domki dla owadów” spełniają nie tylko ważną ekologiczną rolę w przyrodzie, są także nowymi obiektami na terenie parku, dzięki którym prowadzona tu entomologiczna edukacja ekologiczna, nabierze nowego praktycznego wymiaru.

P. Niedźwiedzki, K. Krakowska

 <strong>Przygotowywanie ogródka</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Przygotowywanie ogródka</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Przygotowywanie ogródka</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Przygotowywanie ogródka</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Przygotowywanie ogródka</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Przygotowywanie ogródka</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Przygotowywanie ogródka</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Przygotowywanie ogródka</strong><br /><i>fot. Archiwum ZPKWŁ</i><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Stoisko ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(Łódź) <strong>Stoisko ZPKWŁ</strong><br /><i>fot. E. Fraszczyńska</i><br />(Łódź)fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje