Skocz do treści

Mixer Regionalny 2016 - relacja

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 <i>fot. A.Gągorowska</i>W ramach zorganizowanej w dniach 3-4 września imprezy pod nazwą Mixer Regionalny, na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi zaprezentowało się około 130 wystawców z całego województwa łódzkiego i regionów partnerskich. Pośród licznie reprezentowanych jednostek samorządowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, oświatowych i turystycznych, instytucji gospodarczych oraz twórców ludowych nie mogło zabraknąć ekspozycji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Nasz udział w Mixerze związany był z promocją działań zmierzających do zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych na obszarach objętych ochroną oraz popularyzacją wiedzy na temat wartości przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych. Odwiedzających nasze stanowisko w szczególny sposób zachęcaliśmy do włączenia się w dzieło ochrony przyrody poprzez utrzymywanie lub zakładanie kwiatowych ogródków przydomowych i sadzenie drzew miododajnych. Nawiązujące do tradycyjnych ogródków założenia - w przeciwieństwie do nisko strzyżonego trawnika obsadzonego wyłącznie iglakami - stanowią bazę pokarmową dla wielu gatunków pszczół (w tym pszczoły miodnej) i posiadają ogromne znaczenie w kształtowaniu przyjaznego krajobrazu.

Chętni mogli zatrzymać się przy naszym stoisku nieco dłużej i wziąć udział w konkursach wiedzy o parkach krajobrazowych, które skierowane były zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Na wszystkich uczestników czekały nagrody w postaci interesujących publikacji o tematyce ekologicznej i krajoznawczej.

Osoby reprezentujące różne placówki oświatowe mogły uzyskać wyczerpujące informacje na temat oferty edukacyjnej i możliwości przeprowadzenia zajęć terenowych prowadzonych przez pracowników ZPKWŁ.

Największe zainteresowanie licznie odwiedzających nas gości skupiało się przede wszystkim na walorach turystycznych parków. Broszury, foldery, a w szczególności mapy, szybko znikały w rękach osób planujących w najbliższym czasie pieszo lub rowerem poznawać najpiękniejsze zakątki naszego województwa leżące w granicach siedmiu parków krajobrazowych.

Adam Świć

 <i>fot. A.Gągorowska</i> <i>fot. K. Krakowska</i> <i>fot. A.Gągorowska</i> <i>fot. M. Majda</i> <i>fot. M. Majda</i>fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje