Skocz do treści

Mikser Wojewódzki 2013

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Parki Krajobrazowe funkcjonujące w Województwie Łódzkim po raz pierwszy uczestniczyły w jarmarku w nowej formie organizacyjnej – jako Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i każdy z 7 parków krajobrazowych mógł zachęcać zwiedzających do jego odwiedzania. Pracownicy Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich prezentowali walory przyrodnicze, historyczne, krajobrazowe, a głównie turystyczne PKWŁ i zachęcali do aktywnego wypoczynku i zwiedzania najcenniejszych miejsc położonych na jego terenie.
Biorąc pod uwagę, ze w tym roku mieliśmy wspólne stoisko z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi i Łódzkim kołem PTOP "Salamandra", to każdy kto trafił do nas mógł uzyskać wyczerpujące informacje. Tajemniczości, a nawet magii nadało naszemu stoisku sąsiedztwo „Doliny Skrzatów”, którym zainteresowani byli głównie najmłodsi. Na stoisku gościły również malarki ze Stowarzyszenia Plastyków Amatorów przy Łódzkim Domu Kultury. Wśród wielu prac prezentowały one obrazy powstałe na tegorocznym plenerze, którego tematem były „Uroki Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich".
Atrakcją były też organizowane przez nas liczne konkursy wiedzy przyrodniczej, tym bardziej, że można w nich było wygrać atrakcyjne nagrody.

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje