Skocz do treści

"Miasto zielone z natury" - zaproszenie na konferencję

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 <i>fot. Archiwum PKWŁ</i>W imieniu współpracującej z OT PKWŁ Fundacji TRANSFORMACJA, partnera projektu "Miasto Zielone z Natury", zapraszamy Państwa na konferencję poświęconą innowacjom w zarządzaniu zielenią w mieście. Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2014 r. w gmachu Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi (wejście od strony ul. Rewolucji 1905 r. nr 52)

Krótki opis projektu:

„Współcześnie, w miastach zajmujących około 2% powierzchni lądów zamieszkuje łącznie około połowa ludności Ziemi, a prognozy mówią o spodziewanym wzroście udziału ludności miejskiej do 70%. Już dziś tempo rozwoju miast jest szybsze niż przyrost demograficzny, a obraz obszarów podmiejskich i rolniczych wchłanianych przez spontanicznie rozrastające się dzielnice jest powszechnie znany. Postępująca suburbanizacja pokazuje jakie znaczenie może mieć właściwa gospodarka zasobami środowiska na poziomie
miasta, a także składających się na nie dzielnic, zespołów zabudowy czy pojedynczych budynków. Celem głównym programu jest podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem administratorów nieruchomości, administracji publicznej oraz architektów i urbanistów w zakresie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych poprzez aktywne wdrażanie rozwiązań zielonych dachów i farm miejskich a także prezentacja tzw. dobrych praktyk z prezentowanego zakresu”.

Potwierdzenie zgłoszenia na konferencję prosimy przesłać drogą mailową na adres: [javascript protected email address]

Łódzkie promuje