Skocz do treści

Medal został przekazany, na ręce Dyrektora Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - Hieronima Andrzejewskiego, w podziękowaniu za wieloletnią „pomoc i współpracę”. Dyrekcja PKWŁ przez wiele lat ściśle współpracowała z PTTK przy organizacji rajdów (m.in.:"Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 roku", "Setki po Łódzku", czy rajdu „Rowerem, z kijkami i pieszo Wzniesienia Łódzkie cieszą”), imprez turystycznych, szkoleń oraz przy znakowaniu szlaków turystycznych. Medal został wręczony przez Pana Adama Arndta - wieloletniego organizatora rajdu "Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 roku". Trasy rajdu przebiegają przez tereny PKWŁ, a meta znajduje się w Dobrej - miejscowoći ściśle związanej z historią powstania. Od wielu lat pracownicy Parku przewodniczą uczestnikom rajdu na jednej z tras.

Serdecznie dziękujemy za uznanie, mając jednocześnie nadzieję na dalsze, równie owocne współdziałanie i pomoc. Jako Oddział Terenowy PKWŁ mamy nadzieję kontynuować współpracę, jaką z PTTK prowadziła Dyrekcja PKWŁ.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje