Skocz do treści

Konkurs na ukwiecony, przydomowy ogródek - "OGRODY KWIATAMI MALOWANE - POWRÓT DO TRADYCJI".

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

REGULAMIN KONKURSU

NA UKWIECONY, PRZYDOMOWY OGRÓDEK

„OGRODY KWIATAMI MALOWANE – POWRÓT DO TRADYCJI”

fot. Archiwum ZPKWŁ

Organizator konkursu: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Współpraca: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Dawniej wiejskie domy otaczały ogrody pełne różnobarwnych kwiatów, z których unosiła się moc zapachów. Od wiosny do późnej jesieni malowały kolorem polską wieś. Słychać było brzęczenie owadów i śpiew ptaków. Stanowiły nieodzowny element każdej zagrody. Były wizytówką domu i jego gospodarzy.

Obecnie tradycyjne wiejskie ogródki znikają z krajobrazu polskiej wsi, a wraz z nimi ginie różnorodność biologiczna i barwny krajobraz.

Celem konkursu jest:

 • powrót do tradycyjnego i kulturowego krajobrazu polskiej wsi,
 • zachowanie różnorodności biologicznej,
 • zapobieganie wyginięciu starych, lokalnych odmian,
 • powrót do roli użytkowej ogrodów poprzez sadzenie ziół i roślin miododajnych,
 • zachowanie miejsc schronienia i pożywienia dla wielu gatunków owadów, ptaków,
 • utrzymanie kolorowych, barwnych, wyróżniających się ogródków przez cały rok,
 • uwrażliwianie na piękno przyrody,
 • wzrost atrakcyjności regionu.

Warunki udziału w konkursie:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gmin, na terenie których położone są parki krajobrazowe województwa łódzkiego tj: Bolimowski PK, PK Wzniesień Łódzkich, Spalski PK, Sulejowski PK, Przedborski PK, PK Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczański PK, posiadających własny przydomowy ogródek.
 2. Warunkiem udziału jest zgłoszenie samodzielne, zgłoszenie przez innego mieszkańca lub instytucje, organizacje, lecz za wiedzą i zgodą właściciela.
 3. Udział w konkursie należy zgłosić wypełniając Formularz Zgłoszeniowy, który można składać przez cały czas trwania konkursu, tj. do 22 sierpnia br.
 4. Zgłoszenie udziału jest jednocześnie zgodą na sfotografowanie ogródka przez pracowników parków krajobrazowych.


Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać pocztą do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, z dopiskiem „OGRODY KWIATAMI MALOWANE – POWRÓT DO TRADYCJI” lub e-mailem na adres [javascript protected email address]. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz na stronie https://pkwl.parkilodzkie.pl/ w zakładce konkursy.

Zasady oceny

Konkurs składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie wyłonione zostaną najlepsze ogrody na terenie poszczególnych parków krajobrazowych. Po jednym ogrodzie z każdego Parku - łącznie 7 w województwie. W pierwszym etapie wyboru najbardziej tradycyjnego ogródka dokona komisja składająca się z przedstawicieli oddziałów terenowych.
W drugim etapie komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora ZPKWŁ, z udziałem przedstawicieli m.in. Łódzkiego Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Bratoszewicach wybierać będzie 3 najładniejsze ogródki tradycyjne z terenu województwa.

Ocenie podlegać będą:

 • obecność starych odmian kwiatów, np. : malw, mieczyków, dalii, lwich paszczy, piwonii, georginii, astrów, cynii itp.
 • kompozycję roślinną,
 • różnorodność,
 • zachowanie tradycyjnego wyglądu.

Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie ogródka oraz publikowanie zdjęć oraz danych osobowych uczestników i laureatów na stronie internetowej
i w materiałach ZPKWŁ.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonania drobnych zmian w regulaminie.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 42 640 56 61 wew. 2.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu dostępny jest w pliku do pobrania poniżej.

Łódzkie promuje