Skocz do treści

Konkurs ekologiczny w GPCKiE w Plichtowie

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Konkurs ekologiczny w GPCKiE w Plichtowie

W ramach programu uczniowie uczestniczyli w prelekcjach, warsztatach i zajęciach terenowych prowadzonych przez pracowników Nadleśnictwa Brzeziny, Leśnictwa Miejskiego w Łodzi, Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. Podsumowaniem całego cyklu zajęć był konkurs wiedzy ekologicznej, którego zakres obejmował informacje zdobyte podczas warsztatów.
Dla najmłodszych uczestników konkursu przygotowaliśmy pytania dotyczące ogólnej wiedzy o Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Starsi uczniowie dodatkowo odpowiadali na pytania dotyczące zwierząt zamieszkujących teren Parku – nietoperzy i płazów.

Całe zadanie mogło zostać zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
Wyniki konkursu poznamy wkrótce, zaś nagrody dla finalistów zostaną wręczone na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zajęciach i konkursie.

Naszym gospodarzom, a zarazem organizatorom całego projektu dziękujemy za bardzo dobrą organizację i współpracę.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje