Skocz do treści

Konferencja na Wzniesieniach Łódzkich

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Podczas pierwszej sesji plenarnej, której tematem było „Regionalne zróżnicowanie struktur i procesów rozwojowych na obszarach wiejskich Polski – aspekty teoretyczne i praktyka badawcza” zostały wygłoszone cztery referaty, w tym „Obszary, regiony, miejsca – przestrzenne formy interpretacji przemian polskiej wsi”, przygotowany przez dr. hab. Marcina Wójcika. Po przerwie, odbyły się dwie sesje (do wyboru). Tematem sesji II.B były „Przemiany krajobrazu wsi w regionach Polski”. Między innymi zostały wygłoszone referaty: „Rola odłogów i terenów rekreacyjnych we współczesnych przemianach krajobrazów wiejskich regionu łódzkiego” dr Stanisława Krysiaka, „Wpływ drugich domów na zmiany krajobrazu kulturowego wsi w regionie Borów Tucholskich” mgr Czesława Adamiaka oraz „Fotowaltaika jako nowy element krajobrazu wsi. Przykład województwa lubelskiego.” dr inż. Huberta Kryszka. Po kolejnej przerwie, ponownie były dwie sesje, z czego jedna do wyboru. Tematem sesji III.B. był „Wielofunkcyjny rozwój regionów wiejskich”, który zawierał referat „Rozproszona energetyka szansą rozwoju obszarów wiejskich” prof. dr hab. Michała Jasiulewicza oraz „Rozwój i znaczenie eko-agroturystyki w Polsce” dr Barbary Maćkiewicz. Kolejną sesją była sesja posterowa. Po niej nastąpiły dwie sesje z jedną do wyboru. Sesję IV.B zatytułowano „Społeczne i kulturowe aspekty przemian polskiej wsi”, w której zawarte były referaty: „Wiejskość w wyobrażeniach zainteresowanych kategorii społecznych” dr Andrzeja Pilichowskiego oraz „Mniejszości narodowe na obszarach wiejskich na przykładzie Litwinów w gminie Puńsk” dr Marka Barwińskiego.

Podczas drugiego dnia odbyła się sesja plenerowa na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich . Temat przewodni sesji terenowej to: „W cieniu autostrady – przemiany wsi w pobliżu powstającego węzła autostrad Stryków”. Trasa obejmowała miejscowości takie jak: Janów, Plichtów, Byszewy, Anielin, Dobieszków, Stryków, Bratoszewice. Tematy poruszane na trasie związane były ze specyfiką krajobrazową i osadniczą, konfliktami w zagospodarowaniu przestrzenią wiejską, subwencją ekologiczną, funkcjonowaniem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, ochroną obszarów cennych przyrodniczo oraz doświadczeniem miasta i gminy Stryków w gospodarowaniu przestrzenią na obszarach dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Relacja fotograficzna z konferencji tutaj.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje