Skocz do treści

Jubileuszowa XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i>W dniu 18 kwietnia 2015 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego odbył się finał okręgowy XXX – Jubileuszowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Punktualnie o godz. 10, pięćdziesięciu pięciu reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego, przystąpiło do pierwszego etapu finału – egzaminu testowego składającego się z 50 pytań. Poziom przygotowania uczestników okazał się wysoki i zarazem wyrównany, gdyż w celu wyłonienia 12 najlepszych uczniów zakwalifikowanych do drugiej części - ustnej finału, zaistniała potrzeba zorganizowania dogrywki.

Część ustną finału oceniało 8-osobowe jury składające się z przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, w składzie: dr Agnieszka Wolańska – Kamińska, dr Natalia Ratajczyk, Piotr Maks, Hieronim Andrzejewski, Joanna Grzesiak, Krystyna Złotowska, Krystyna Rozensztrauch – Sosnowska, Krzysztof Siennicki. Po zakończeniu drugiej części, obliczono łączą punktację i wyłoniono 7. olimpijczyków, którzy będą reprezentowali województwo łódzkie na ogólnopolskim finale Olimpiady, który odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2015 r. w Olsztynie.

Klasyfikacja łódzkiego etapu okręgowego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, przedstawia się następująco:

I miejsce - Magdalena Rogut, ZSO, LO im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie
II miejsce - Kinga Bykowska, ZSO w Opoczno
III miejsce - Iga Chaber, I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
IV miejsce - Natalia Krakowska, II LO im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku
V miejsce - Łukasz Młynarczyk, I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
VI miejsce - Igor Kłak, I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu
VI miejsce - Aleksandra Góralczyk, I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Po zakończeniu etapu pisemnego, a przed ogłoszeniem jego wyników, uczestnicy Olimpiady oraz ich opiekunowie mieli okazję uczestniczyć w wykładzie wygłoszonym przez Krzysztofa Wójcika, Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, pt. „Zrównoważony rozwój – marzenie czy rzeczywistość?”.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej istnieje od 30 lat i ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści takich dziedzin jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Bloki problemowe obejmują: ekologię, tematykę ochrony wód i gleb, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrza atmosferycznego, gospodarkę odpadami, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, z uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.

K.Siennicki

 <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i> <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i> <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i> <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i> <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i> <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i> <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i>
Łódzkie promuje