Skocz do treści

Jubileusz w Sylwestra

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁDla większości z nas 31 grudnia to dzień, w którym pożegnamy stary kalendarz, a przyjmiemy nowy. Z okazji nadchodzącego Nowego 2016 Roku pracownicy OT PKWŁ życzą wszystkim zdrowia, moc radości, multum spokoju, spełnienia marzeń, a przede wszystkim wielu ciekawych i zaskakujących spotkań z przyrodą.

W Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddziale Terenowym Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich pracownicy poza przywitaniem Nowego Roku obchodzić będą jubileusz Parku. Nasz jubilat został powołany do życia 1996 roku, zgodnie z rozporządzeniem ówczesnego wojewody łódzkiego i skierniewickiego.
Już na początku lat 80-tych XX w. wskazywano na atrakcyjne wartości przyrodnicze i krajobrazowe terenów położonych pomiędzy Łodzią, Brzezinami i Strykowem. W ówczesnym Biurze Programowania i Projektowania Rozwoju Łodzi powstała koncepcja ochrony obszaru w dorzeczu Moszczenicy, na terenie gminy Nowosolna, pod roboczą nazwą „Park Krajobrazowy Górnej Moszczenicy”. Projekt PKWŁ, który zawierał opracowaną dokumentację z pełną argumentacją naukową powstał w 1993 roku. Rok później grupa projektantów oraz przedstawiciele samorządów gminnych i władz wojewódzkich, pod patronatem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody ustalili ostateczny kształt granic. Po reformie administracyjnej całkowity obszar Parku znalazł się w granicach województwa łódzkiego.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich aktualnie jest jednym z siedmiu parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie naszego województwa. Obecnie powierzchnia Parku wynosi 11 580 ha, natomiast powierzchnia otuliny 3 083 ha.

W dniu 1 styczniu 2013 r. na mocy uchwały Nr XXVIII/545/12 z 25 września 2012 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego powołana została wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego”, która objęła nadzorem wszystkie parki krajobrazowe w województwie łódzkim.

Z okazji 19-ej rocznicy utworzenia życzymy naszemu jubilatowi kolejnych wspaniałych długich lat w ochronie przyrody, wielu ciekawych projektów przyrodniczych. Poza tym życzymy miłych i sympatycznych turystów, którzy będą doceniali piękno i wartość przyrody.

A. Wiercińska

Łódzkie promuje