Skocz do treści

Hotele już czynne

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁ 15 kwietnia 2014 ogłoszono wyniki konkursu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Spośród 307 zgłoszeń nadesłanych z terenu całej Polski zgłoszeń wybrano 16 projektów. Wśród nich znalazł się wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody SALAMANDRA pt. „Ochrona pszczół samotnych na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”. Wyróżniony projekt przynajmniej częściowo odpowiada na najważniejsze problemy związane z ustępowaniem zapylaczy. Na terenie Szkoły Podstawowej w Niesułkowie, Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie oraz na terenie Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Kalonce zostały ustawione bądź powieszone „hotele dla owadów”. Obok nich posadzono rośliny zielne, stanowiące pożytek dla owadów.

Ścianki dla owadów co raz częściej spotykane są w ogrodach przydomowych, parkach, skwerkach i skrajach lasów. Mogą one być prawdziwą ozdobą w naszym otoczeniu, ale najważniejsze jest to, że stwarzają możliwości znalezienia przez owady dogodnych miejsc do ich rozwoju i przetrwania najcięższego okresu jakim jest zima. W pęczkach trzciny chętnie osiedlają się pszczoły murarki, natomiast pszczoły porobnice preferują bloczki wykonane z gliny i wymieszane z pociętą na drobne odcinki słomą, w których nawiercone są liczne otwory. Siano zamknięte w niewielkich skrzynkach z małym otworkiem, to idealna kryjówka dla trzmieli. Jeszcze inne gatunki znajdują kryjówki w stosie szyszek, kłodach drzew, suchych liściach itp.

Łódzkie promuje