Skocz do treści

Grzmiąca

PK Wzniesień Łódzkich   \   Turystyka   \   Leksykon

Po raz pierwszy nazwa miejscowości pojawiła się w źródłach pisanych w 1389 r. jako Grzmancza. Obecnie miejscowość składa się z dwóch części: Grzmiącej Starej i Grzmiącej Nowej. Ok. 500 m za starszą częścią osady, wzdłuż zabudowań ciągnie się głęboko wcięta dolina potoku o tej samej nazwie. W środkowej części tego niewielkiego dopływu Mrożycy znajduje się duży zespół kilkudziesięciu źródeł, wypływających z północnych stoków Wzniesień Łódzkich. W niszach źródliskowych zachowała się unikalna flora i fauna z wieloma zagrożonymi wyginięciem gatunkami.

Łódzkie promuje