Skocz do treści

Grabina

PK Wzniesień Łódzkich   \   Turystyka   \   Leksykon

W zachodniej części wsi na wzgórzu porośniętym lasem znajduje się zabytkowy cmentarz ewangelicki. Do dziś zachowały się jedynie resztki ogrodzenia z kamieni polnych i ślady mogił.

Łódzkie promuje