Skocz do treści

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich uzyskała dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Przyroda i turystyka PKWŁ – wydanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych”, w ramach którego wydano kalendarz edukacyjno-przyrodniczy na 2013 r. „Przyroda PKWŁ pod lupą” oraz mapę turystyczno-krajoznawczą PKWŁ „Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich i Las Łagiewnicki”.

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje