Skocz do treści

Ćwiczenia terenowe na Wzniesieniach Łódzkich

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

 <strong>Gotowe odsłonięcie - widoczne są poszczególne warstwy osadów.</strong><br />(PK Wzniesień Łódzkich)Urozmaicona polodowcowa rzeźba i mozaika krajobrazów Wzniesień Łódzkich sprawiają, że obszar ten stanowi znakomity poligon badawczy dla naukowców i studentów zajmujących się naukami przyrodniczymi, a zwłaszcza geologią i geografią. Dlatego też Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich od lat stanowi ważny punkt wycieczek i ćwiczeń terenowych żaków z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ostatnio, jak co roku, gościł młodych adeptów geografii na specjalności geomonitoring, którzy w dawnej żwirowni w Moskwie pod okiem prof. Jacka Forysiaka i prof. Juliusza Twardego zgłębiali tajniki sedymentologii i trenowali dokumentowanie budowy geologicznej obszaru.

Studenci zostali podzieleni na kilka grup, z których każda miała za zadanie przygotowanie odsłonięcia i opisanie utworów budujących ściany żwirowni. Praca nie należała do najłatwiejszych – wymagała nie tylko gruntownej wiedzy teoretycznej, ale też zwinności i siły. W ruch poszły szpadle i saperki, ale żeby studenci nie poczuli się zbyt „znudzeni”, dodatkowym utrudnieniem była konieczność wspinania się i kopania na stromych i wysokich ścianach żwirowni. Wysiłek fizyczny włożony w przygotowanie odsłonięcia to jednak dopiero przygrywka - tak naprawdę najtrudniejszym zadaniem było opisanie i interpretacja tego, co udało się odsłonić. Po wykonaniu zadania, na które przeznaczona była zaledwie nieco ponad godzina, każda grupa prezentowała efekty swojej pracy przed prowadzącymi zajęcia oraz pozostałymi studentami. Wszyscy spisali się naprawdę dobrze i do domu wrócili bogatsi o kolejne dobre oceny i, przede wszystkim, doświadczenia terenowe.

Utwory budujące ściany żwirowni w Moskwie to przede wszystkim piaski, piaski z mułkami i żwiry, zakumulowane w trakcie zlodowacenia Warty. Miało ono miejsce 180-120 tys. lat temu i w największym stopniu przyczyniło się do ukształtowania rzeźby Wzniesień Łódzkich. Wymienione osady zostały złożone przez wody wypływające z topniejącego lądolodu - utwory takie nazywa się wodnolodowcowymi lub fluwioglacjalnymi. W przygotowanych przez studentów odsłonięciach bardzo dobrze widoczne były poszczególne warstwy tych utworów. Gdzieniegdzie przykryte były one żwirami i glinami pochodzenia lodowcowego, co świadczy o późniejszej transgresji lądolodu, czyli dalszym przesunięciu się jego czoła w kierunku południowym. Wśród nich nie brak było głazów o średnicy kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu kilometrów, stanowiących znakomity dowód ogromnej siły transportowej lądolodu. Ponadto w wielu odsłonięciach na głębokości od kilku cm do ponad 1,5 m pod powierzchnią ziemi obecne były rdzawe smugi i plamy - to związki żelaza, wytrącone z wsiąkającej w grunt wody opadowej.

To nie pierwsze ćwiczenia, jakie studenci trzeciego roku geomonitoringu odbyli na terenie PKWŁ. Kilka dni wczesniej w Borchówce przygotowywali i analizowali szurfy (odkrywki) glebowe, dzięki czemu nie tylko zdobywali umiejętności praktyczne z zakresu gleboznawstwa i geomorfologii, ale też pogłębiali wiedzę teoretyczną, szczególnie tę dotyczącą przekształceń gleb dokonanych przez człowieka oraz procesów zachodzących w obrębie stoków i den dolinnych (m.in. spłukiwania i akumulacji osadów).

 <strong>Jedna z grup studentów przygotowujących odsłonięcie osadów w żwirowni w Moskwie.</strong><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Praca wre... A dzielnym studentom pomagają wykładowcy.</strong><br />(PK Wzniesień Łódzkich) <strong>Warstwy piasków w odsłonięciu.</strong><br />(PK Wzniesień Łódzkich)
Łódzkie promuje