Pracownicy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wraz z pracownikami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. Grzegorzem Lesińskim oraz Krzysztofem Janusem – przeprowadzili monitoring zimowisk nietoperzy. Odwiedziliśmy piwnice na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz Nadleśnictwa Skierniewice. Stwierdzono następujące gatunki: gacek brunatny, gacek szary, nocek duży, nocek Natterera, nocek rudy. Serdecznie dziękujemy pracownikom Muzeum i Nadleśnictwa za zaangażowanie i pomoc w udostępnieniu piwnic.

Jakie warunki powinna spełniać piwnica, aby mogły ją zasiedlić nietoperze?
1.  Musi posiadać zamknięte i szczelne drzwi wejściowe. Dobrze też jak wewnątrz są kolejne drzwi.
2.  Jeśli posiada okienko to zimą powinno ono być zamknięte lub zatkane np. słomą.
3.  Komin wentylacyjny powinien być drożny do ok. 2-3 cm, gdyż właśnie tędy nietoperze dostają się do środka piwnicy.
4.  Dobrze, gdy piwnica jest wykonana z cegły lub kamienia i ma wewnątrz liczne szczeliny. Jeśli jednak jest gładka, wtedy można zamontować na suficie kilka cegieł pustakowych ze szczelinami o szerokości od 1 do 2 cm.

Czy użytkować piwnice, w których są nietoperze?
Zalecane jest ekstensywne wykorzystywanie piwnic przez ludzi, jako miejsc przechowywania warzyw i owoców. Sprzyja to tworzeniu warunków mikroklimatycznych, czyli utrzymywaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności. Jeśli piwnica pozostaje nieużytkowana, na podłodze należy ustawić przynajmniej jeden pojemnik z wodą (pow. ok. 1 m2). Trzeba jednak pamiętać, że przebywanie w piwnicy zasiedlonej przez hibernujące nietoperze powinno się trwać jak najkrócej.

Pamiętajmy, że wszystkie nietoperze w Polsce objęte są ochroną gatunkową! Zabrania się ich zabijania jak i niepokojenia. Próby przerywania ich hibernacji mogą okazać się dla nich śmiertelne.

Oprac. Agnieszka Pruszkowska