Skocz do treści

8 sierpnia - Wielki Dzień Pszczół

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁ8 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) odbędzie się już czwarta edycja ogólnopolskiego Wielkiego Dnia Pszczół. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” również przyłącza się do obchodów tego wydarzenia.

Wszyscy dobrze znamy pszczołę miodną, a w szczególności przepyszny miód. Wiemy jak doskonale zorganizowane i funkcjonujące społeczeństwo tworzy. Jednak istnieje część pszczół, która preferuje samotniczy tryb życia. Należą tutaj między innymi murarki. Swą nazwę zawdzięczają sposobowi budowy gniazda - używają mieszaniny swojej śliny z piaskiem, ziemią, żwirem czy fragmentami przeżutych liści do zasklepiania otworów w pustych źdźbłach traw, szczelinach w murach lub drewnie czy strzechach. Do pszczół samotnic oprócz murarek należą także m. in. porobnice, pszczolinki i smukliki. Te dziko występujące pszczoły żyją pojedynczo bądź w luźnych koloniach. W odróżnieniu od pszczół miodnych jedno gniazdo zamieszkuje tylko samica i jej potomstwo. Coraz więcej samotnic jest zagrożonych i aby ratować ich życie można budować dla nich domki, hotele, które pomogą im przetrwać.

Pszczoły są jedynymi błonkówkami, których osobniki dorosłe, a także larwy, odżywiają się wyłącznie nektarem oraz pyłkiem kwiatowym. Z tego powodu pełnią bardzo istotną rolę zapylaczy większości gatunków roślin.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat pszczół miodnych, warto poznać kilka ciekawostek z ich życia:

  • Pszczoły porozumiewają się ze sobą za pomocą tańców i różnych dźwięków.
  • Pszczoły muszą odwiedzić około 4 mln kwiatów, aby zebrać kilogram miodu.
  • Pszczoły nie rozpoznają koloru czerwonego.
  • Pszczoła posiada tzw. zegar czasowy, który mówi jej o jakiej porze dnia roślina mioduje.
  • Pszczoła po użądleniu człowieka, wbija się w skórę żądłem z haczykami, które wyszarpując odrywa sobie część odwłoka i umiera.
  • Pszczoła pokryta jest drobnymi włoskami na ciele i ma ubarwienie rudo-brązowe w ten sposób można ją odróżnić od osy, która jest żółto-czarna i nie jest pokryta włoskami.

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka...” Karol Darwin.

Udział ZPKWŁ w organizacji Wielkiego Dnia Pszczół związany jest z popularyzacją działań mających na celu eliminowanie zagrożeń przyczyniających się do spadku liczebności pszczół oraz krzewieniem wiedzy, nie tylko na temat pszczoły miodnej i pszczelarstwa, ale także dzikich pszczół występujących na terenie naszego województwa. Blisko połowa gatunków pszczół występujących w Polsce znajduje się na czerwonej liście gatunków ginących i zagrożonych. Dzikie pszczoły, mimo że nie produkują dla nas miodu, pełnią niezwykle ważną funkcję zapylając kwiaty roślin dziko rosnących i uprawnych.

Wielki Dzień Pszczół to wydarzenie, w którym udział biorą wszystkie oddziały terenowe ZPKWŁ. Każdy z nich w swoim programie będzie przedstawiał działania poświęcone pszczołom m.in. wystawy dotyczące pszczelarstwa, zajęcia praktyczne z budowania domków dla samotnic, czy prelekcje. Nie zabraknie także gier i zabaw edukacyjnych na temat pszczołowatych.

Podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Pszczół przez poszczególne oddziały terenowe ZPKWŁ zorganizowane zostaną:

OT Bolimowskiego PK

(w godz. 8.00-14.00, w siedzibie OT Bolimowskiego PK w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 61)
- wystawa poświęcona pszczelarstwu wraz z materiałami edukacyjno-informacyjnymi o parkach krajobrazowych województwa łódzkiego
- warsztaty pszczelarskie
- aktywności dla najmłodszych uczestników (zagadki, rebusy, kolorowanki, puzzle)

OT Nadpilicznych PK

(w godz. 10.00-14.00, w siedzibie OT Nadpilicznych PK w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 106)
- prelekcja „Dzikie pszczoły – bartnictwo”
- projekcja filmu „Pszczoła” Zwierzątkowo
- zajęcia w terenie – pszczoła murarka – rośliny miododajne

(w godz. 10.00-14.00, w Stanicy Harcerskiej na Białym Brzegu w Przedborskim PK)
- pogadanka o pszczołach
- pokaz budowy domków dla pszczół

OT Sieradzkich PK

(w godz. 10.00-11.30, w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym ZHP – Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim)
- zajęcia stacjonarne - Pogadanka o pszczołach
- zajęcia praktyczne - Budowanie domków dla pszczół samotnic
- konkurs wiedzy o pszczołach

OT PK Wzniesień Łódzkich

(w godz. 10.00-14.00, na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi, ul. Krzemieniecka 36/38)
- prelekcja pt. „Popularyzacja ochrony pszczołowatych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego”
- stoisko informacyjno-promocyjne poświęcone działaniom ZPKWŁ na rzecz popularyzacji wiedzy i ochrony pszczołowatych

Więcej informacji na temat życia pszczół oraz tego w jaki sposób można im pomóc, aby ich populacja drastycznie nie ulegała zmniejszaniu, można uzyskać na stronie www.pomagamypszczolom.pl a także podczas Wielkiego Dnia Pszczół m.in.: na stoiskach przygotowanych przez ZPKWŁ.

K. Proga, K.Pawlik, M. Majda, A.Świć

fot. Archiwum ZPKWŁ

Łódzkie promuje