Skocz do treści

19 września - Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

PK Wzniesień Łódzkich   \   Aktualności

19 września obchodzony jest jako Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. W czasach, gdy dla dzikiej przyrody pozostaje coraz mniej miejsca, zanikają naturalne siedliska, a wraz z nimi zamieszkujące je gatunki roślin i zwierząt, niezwykle istotnym jest uświadamianie roli "dzikiego życia" na naszej planecie.

Giną przede wszystkim gatunki wyspecjalizowane, niepotrafiące dostosować się do zmieniającego się środowiska, gatunki o wąskich wymaganiach pokarmowych i siedliskowych, posiadające utrudnione możliwości migracji z zagrożonych miejsc lub migrujące po zagrożonych szlakach i do zagrożonych siedlisk, jak np. duże drapieżniki wymagające do życia rozległych, niezmienionych przez człowieka obszarów. W Polsce żyje 38 mln ludzi i zaledwie 100 niedźwiedzi, 200 rysi i 850 wilków. Krytycznie zagrożony pierwiosnek omączony rośnie już tylko na jedynym w Polsce stanowisku na południu kraju – w Jaworkach. Wiele gatunków nie przetrwa bez ludzkiej pomocy i włożonego w ich ochronę wysiłku.

Aby zachować gatunek konieczna jest ochrona jego siedliska i czynników, które to siedlisko kształtują. Zadbać należy także o wszystkie inne powiązane z nim gatunki (np. stanowiące jego pokarm, zapylające go, rozsiewające jego nasiona itp.).

Data święta nawiązuje do dnia sporządzenia w 1979 r. Konwencji Berneńskiej o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk. W dokumencie tym szczególną uwagę zwrócono na gatunki zagrożone i ginące (w tym wędrowne), których ochrona wymaga współdziałania wielu państw. Polska przystąpiła do konwencji w 1999 r.

W dniu dzikiej fauny, flory i naturalnych siedlisk zachęcamy Państwa do poznania dzikiej przyrody w naszym najbliższym otoczeniu. Zwróćmy uwagę zarówno na najcenniejsze miejsca, chronione zwykle przez prawne formy ochrony przyrody, jak i skrawki dzikiej przyrody nie objęte ochroną, ale równie ważne dla zachowania bogactwa przyrodniczego.

K.R.Sosnowska

 <strong>rez. Struga Dobieszkowska</strong><br /><i>fot. Hieronim Andrzejewski</i>

Łódzkie promuje